ElMeKon har sedan 1986 representerat Cortex technology ApS och Danish Phantom Service i Sverige. (Se vidare under avsnittet “PRODUKTER”) ElMeKon arbetar också med olika former av konsulttjänster, såsom internrevisioner, ledningssystemsbyggande, ledningssystemintegrering, ledningssystemsuppdatering utbildning, leverantörsbedömningar, GAP analyser, RISK analyser, rådgivning, mm Konsultverksamheten avseende ledningsystem är främst baserad på följande standards: ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 14971,  MDD, IVD, Steril, CMDCAS, GMP och även till viss del ISO 27001 och ISO 18001 ElMeKon utför också VERIFIERING mot ISO 22716:2007  (Kosmetika standarden) både som enskild standard, men även integrerad i andra ledningsystem. Samverkan sker också mot med andra konsultföretag där specifik erfarenhet/ kompetens efterfrågas av gemensamma uppdragsgivare.  (Se vidare under avsnittet. “TJÄNSTER”)